Historie

Mistři ČSR a ČSSR amatérských tanečních párů
ve standardních tancích
od roku 1924 do roku 1969


1969  Jan Bernauer - Libuše Bernauerová
1968  Milan Bouma - Jitka Boumová
1967  Milan Bouma - Jitka Boumová
1966  Milan Bouma - Jitka Boumová
1965  Milan Bouma - Jitka Boumová
1964  Milan Bouma - Jitka Boumová
1963  Milan Bouma - Jitka Boumová
1962  Zdeněk Gregor - Milada Heyduková  soutěž v 10-ti tancích
1961  Milan Bouma - Libuše Randová        soutěž v 10-ti tancích
1960  Zdeněk Kochta - Zdena Kochtová
1959  Zdeněk Kochta - Zdena Kochtová
1958  Karel Havlíček - Marcela Havlíčková
1957  nekonalo se
1956  Jaroslav Lipš - Ludmila Lipšová
1955  Zdeněk Kochta - Zdena Klenerová
1954  nekonalo se
1953  Jan Pavlík - Věra Cendelínová
1952  Václav Brouček - Julie Kokošková
1951  letní mistrovství  Jiří Strejc - Eva Strejcová
         zimní mistrovství Václav Brouček - Květa Kubovcová
1950  letní mistrovství  Jiří Strejc - Eva Strejcová
         zimní mistrovství Josef Kubr - Olga Podobská
1949  Jiří Strejc - Blažena Krajíčková
1948  nekonalo se
1947  Sláva Kokoška - Julie Kokošková
1939 - 1946  nekonalo se
1938  Jiří Novák - slečna Vacková
1937  Sláva Kokoška - Julie Jírovcová
1936  František Novotný - Anuše Romlerová
1935  Sláva Kokoška - Silva Moschnerová
1934  Bedřich Popovský - slečna Vandasová
1933  Sláva Kokoška - Silva Moschnerová
1932  Sláva Kokoška - Máňa Machačová
1929  Sláva Kokoška - Máňa Machačová
1928  Arne Vinařský - slečna Naskeová
1927  Arne Vinařský - Vlasta Koptová
1926  Arne Vinařský - slečna Fridrichová
1925  Arne Vinařský - slečna Fridrichová
1924  Boža Rauch - slečna Černohorská

Tento seznam není konečný, odborníci a pamětníci tato data doplňují a upřesňují.
Nejsou zde zahrnuta například federální mistrovství.